Privacy

De door u ingevulde persoonsgegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd systeem en enkel gebruikt voor de afwikkeling van uw offerte. Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw nadrukkelijke toestemming gebruikt voor (gerichte) marketing doeleinden door Glasindustrie van Putten B.V. of derden.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
Omdat u bekend bent in onze administratie bewaren wij algemene persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres) van u in ons administratiesysteem.

Financiële gegevens
Onze administratie wordt in Exact gevoerd. Hier worden alle gegevens in opgenomen die nodig zijn voor een juiste facturatie. Deze gegevens worden bewaard zolang de fiscale spelregels dit eisen.

Algemene gegevens
Een paar keer per jaar sturen wij een nieuwsbrief. Hiervoor is uw e-mailadres in een bestand opgenomen. Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor te allen tijde uitschrijven.

Deelt Glasindustrie van Putten uw gegevens met derden?
Nee. Wij delen uw gegevens niet met andere partijen, dan de partijen die direct verantwoordelijk zijn voor administratieve handelingen. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld, verkocht of op welke wijze dan ook commercieel met derden gedeeld.

Wie kunnen deze gegevens inzien?
Deze gegevens kunnen alleen worden ingezien door de medewerkers van Glasindustrie van Putten.